A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ
Založeno 1991Adresa: A. Holas & partner
Křížová 4
603 00 Brno
Česká republika
Telefon:

Fax:
++420-5-43242630
++420-5-43242736
++420-5-43242630
++420-5-41211455
 
E-mail: aholas@volny.cz WWW: www.holas.cz