A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ


    Obdobně jako u vynálezů se u užitných vzorů jedná o technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Na rozdíl od vynálezů nelze užitným vzorem chránit způsob výroby nebo pracovní činnosti. U užitných vzorů Úřad neprovádí průzkum novosti a užitné vzory pouze zapisuje, to znamená, že ochrana je proti vynálezu získána daleko rychleji, přičemž účinky ochrany jsou stejné jako u vynálezu. Proti vynálezu jsou náklady na užitný vzor nižší.
    Doba ochrany je maximálně 10 let. Vztahy upravuje zákon č. 478/1992 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

    Příklad ochrany:
      konstrukce židle
      zařízení pro její výrobu


    OCHRANA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ - v oblasti užitných vzorů zajišťujeme:
      vypracování rešerší
      zpracování textu přihlášky
      podání a zastupování přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví
      obhajoba přihlášky
      sledování lhůt
      zajišťování plateb spojených s přihláškami
      přihlašování v zahraničí
      posudky
      licenční smlouvy
      konzultace


Ukázka technického řešeníZpět na hlavní stránku