A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ


    Ochranná známka slouží k odlišení výrobků nebo služeb jednoho výrobce od druhého. Jejím hlavním účelem je usnadnit zákazníkovi výběr nabízeného zboží a služeb v požadované kvalitě.
    Ochrannou známkou je označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací. Ochranná známka může být chráněna jak v barevném provedení, tak i v černobílém provedení.
    Označení registrované jako ochranná známka se označuje symbolem R v kroužku ® nejčastěji v pravém horním rohu.
    Ochranná známka platí po dobu 10 let. Vždy po 10-ti letech je možné ochrannou známku obnovit na dalších 10 let. Vztahy upravuje zákon o ochranných známkách č. 137/1995 Sb., ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Označení původu výrobku
    Vedle ochranných známek lze výrobky označovat "označením původu výrobku". Označení původu výrobku je zeměpisný název země, oblasti nebo místa, který se stal obeně známý jako údaj o tom, odkud pochází výrobek, jehož jakost nebo znaky jsou dány výlučně nebo podstatně zeměpisným prostředím včetně činitelů přírodních nebo lidských. Vztahy upravuje zákon o označení původu č. 159/95 Sb.


    PRÁVO NA OZNAČENÍ - v oblasti ochranných známek, značek, obchodního jména, označení původu zajišťujeme zejména:
      vypracování rešerší
      zatřídění výrobků a služeb
      podání a zastupování přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví
      přihlašování v zahraniční, mezinárodní zápisy ochranných známek, národní zápisy
      posudky
      sledování lhůt
      sledování konkurenčních ochranných známek
      licenční smlouvy
      konzultace

Ukázky ochranných známek:

slovní


prostorová

kombinovanáobrazováZpět na hlavní stránku