A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ


Konzultační hodiny:


pondělí - pátek: 8 - 16 hod.
po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín mimo vymezenou dobu

Ing. Antonín Holas
- patentový zástupce, registrační číslo 1
- specializace: vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, licenční smlouvy
Ing. Mgr. Hana Holasová
- patentový zástupce, registrační číslo 337
- specializace: užitné vzory, průmyslové vzory, rešerše
 Alena Vozdecká - administrativa, logistika


Adresa: A. Holas & partner
Křížová 4
603 00 Brno
Česká republika
Telefon:

Fax:
++420-5-511111714
++420-5-43242630
++420-5-43242736
++420-5-41211455
 
IČO:

DIČ:
15556395

CZ401128476
Banka:

Číslo účtu:
Volksbank CZ a.s. Brno
4010046000/6800 (CZK)
 
E-mail: aholas@volny.cz WWW: www.holas.cz

Zpět na hlavní stránku