A. Holas & partner
PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁŘ


VZNIK

    Patentová a známková kancelář byla založena Ing. Antonínem Holasem v roce 1991, návazně na ukončení činnosti oborového patentového střediska. První sídlo se nacházelo na Charvatské ulici v Brně. Při vzniku kanceláře tvořili její klientelu převážně tuzemské fyzické a právnické osoby s ohledem na monopol státních organizací oprávněných poskytovat služby zahraničním klientům.
    V roce 1993 se kancelář přestěhovala do nových výhodně umístěných prostor na Křížové ulici č. 4 v blízkosti Brněnského výstaviště (BVV). V té době kancelář rozšířila svoji působnost o zastupování zahraniční klientely.
    V roce 1998 byla kancelář reorganizována a změnila si i svůj název. S ohledem na růst tuzemské klientely byly kancelářské prostory vybaveny novou, modernější technikou, splňující vyšší nároky na snadnou a rychlou komunikaci. Výrazně se rozšířily i kontakty se zahraničím.
    V současné době má kancelář čtyři kmenové pracovníky a několik externích spolupracovníků. Kancelář provádí kompletní služby v oblasti průmyslových práv - odborné vypracování textů přihlášek a zpracování rešerší až po zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví.

NABÍZÍME

    Nabízíme plný servis v oblasti průmyslových práv pro domácí a zahraniční klientelu a daňové poradenství. Provádíme rešerše všech typů, zpracování textů u přihlášek patentů, užitných a průmyslových vzorů, zatřídění výrobků a služeb u známek, zastupování klientů u všech forem ochrany před Úřadem průmyslového vlastnictí, přihlašování v zahraničí, odborné překlady a zajištění úhrad poplatků podle požadavků klientů. Veškeré služby jsou prováděny dle potřeby v angličtině, němčině a španělštině, případně i francouzštině. Poskytujeme rovněž pomoc při vypracování licenčních smluv a zajištění registrace licenčních smluv na Úřadu průmyslového vlastnictí.

OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI

    Oprávnění k činnosti - k provádění činností máme oprávnění dle zákona č. 237/1991 Sb. o patentových zástupcích a dle zákona č. 525/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.
Osvedceni
Osvědčení (klikni pro větší obrázek)


Zpět na hlavní stránku